• ۳۳۷۸۰۲۹۰
 • ساعات کاری : 9 صبح الی 12 شب

آدرس : گیلان، رشت، گلسار، میدان توحید، برج گلسار.طبقه منفی یک
طبقه همکف
طبقه اول
طبقه دوم
طبقه سوم
طبقه چهارم
طبقه پنجم
طبقه ششم
طبقه هفتم
طبقه هشتم
طبقه نهم

پلان طبقه منفی یک


پلان طبقه همکفبوتیک ژانت

پلان طبقه اول


 
فروشگاه خانه سفید بوتیک ژانت آشپزخانه بوتیک تکین بوتیک آنتیک کانیار گالری گالری مهرپویان pop

پلان طبقه دوم


 
آشپزخانه اتاق استراحت نقره مویدی اتاق مطالعه اتاق مطالعه جواهری روما بورس سکه باران اتاق مطالعه گالری صدف

پلان طبقه سوم


پلان طبقه چهارم


پلان طبقه پنجمآشپزخانه اتاق استراحت اتاق مطالعه

پلان طبقه ششمپلان طبقه هفتمپلان طبقه هشتمپلان طبقه نهم