• ۳۳۷۸۰۲۹۰
 • ساعات کاری : 9 صبح الی 12 شب

آدرس : گیلان، رشت، گلسار، میدان توحید، برج گلسار.

آشنایی با تیم طراحی و اجرایی برج گلسار (گروه فیل پا)

/

مهندس فرزین محسنی

 • -------------------
 • -------------------
 • -------------------
/

مهندس حجت شگفت

 • -------------------
 • -------------------
 • -------------------
/

مهندس فراز محسنی

 • -------------------
 • -------------------
 • -------------------
/

مهندس بابک پاداشت

 • -------------------
 • -------------------
 • -------------------